Økt maksimalkvote i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy med torsketråltillatelse

Maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse økes til 500 tonn for fartøy med kvotefaktor 1 og til 700 tonn for fartøy med kvotefaktor 1,4.
Endringen trer i kraft umiddelbart.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt 40070506

Oppdatert: 07.06.2021