Økt maksimalkvote i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy med seitråltillatelse

I fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak har Fiskeridirektoratet besluttet å øke maksimalkvoten til 700 tonn for fartøy med seitråltillatelse.

Endringen trer i kraft straks.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt 400 70 506

Oppdatert: 07.12.2020