Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

Maksimalkvoten i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak fastsettes til 25 tonn i tredje periode.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt 400 70 506

Oppdatert: 08.12.2020