Økt maksimalkvote i fisket etter havbrisling i 2020-2021

Maksimalkvoten i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2020-2021 økes til 670 tonn fra og med i dag, tirsdag 8. desember 2020.

Henvendelser: Ida K.O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 08.12.2020