Økt kvote i Hardangerfjorden i fisket etter kystbrisling

Kvoten i fisket etter kystbrisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) økes til 700 tonn med umiddelbar virkning.

Henvendelser: Alejandro Chambi Maldonado 920 62 145

Oppdatert: 12.10.2021