Økning i maksimalkvoter i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 2 000 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 920 62 145

Oppdatert: 12.07.2022