Økning i kvoter og adgang i EU-sonen i fisket etter kolmule i 2021

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag tirsdag 16. mars 2021:

For fartøy med kolmuletråltillatelse økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 4 053.

For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,83.

Fartøykvoten kan fiskes EU-sonen.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 17.03.2021