Økning av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse eller torsketråltillatelse.

Maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,0, økes til 200 tonn.

Maksimalkvoten for fartøy med torsketråltillatelse økes til 1 000 tonn med kvotefaktor 1,0 og 1400 tonn med kvotefaktor 1,4.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, mandag 19. september 2022.

Henvendelser: Amund Eikrem 456 01 925

Oppdatert: 19.09.2022