Økning av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse til 1 000 tonn med kvotefaktor 1,0 og 500 tonn til fartøy med kvotefaktor 0,5.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, tirsdag 13. september 2022.

Henvendelser: Amund Eikrem 456 01 925

Oppdatert: 13.09.2022