Økning av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse til 350 tonn med kvotefaktor 1,0 og 175 tonn til fartøy med kvotefaktor 0,5.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, onsdag 31. mai 2023.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 920 62 145 

Oppdatert: 31.05.2023