Øking av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,0 til 250 tonn.

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, onsdag 29. mars 2023.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 920 62 145

Oppdatert: 29.03.2023