Øke maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse til 700 tonn for fartøy med kvotefaktor på 1,0 (ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere) og 980 tonn til fartøy med kvotefaktor på 1,4 (fabrikktrålere).

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag. 

Henvendelse: Synnøve Liabø, 468 02 971 

Oppdatert: 30.07.2021