Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket mer enn 3 000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

Beslutningen har virkning fra og med onsdag 10. mai 2023, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.  

Henvendelser: Øystein Hermansen

Oppdatert: 08.05.2023