Kvote- og delkvoteenheter samt kvotefleksibilitetsgrunnlaget i fisket etter kolmule i 2023

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag torsdag 5. januar 2023:

  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 4 954 tonn. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 828 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.
  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 5 440 tonn.
  • For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 2,31. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,38 fiskes i Færøyenes fiskerisone.
  • For fartøy med pelagisk-og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 2,52.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 920 62 145

Oppdatert: 05.01.2023