Kvote- og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2022

-    For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 3 289. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 528 fiskes i Færøyenes fiskerisone og en delkvoteenhet på 2 419 fiskes i EU-sonen.
-    For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,52. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,24 fiskes i Færøyenes fiskerisone og en delkvoteenhet på 1,12 fiskes i EU-sonen.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 92062145

Oppdatert: 19.01.2022