Kvote- og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2021

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag onsdag 3. februar 2021:

  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 3 432. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 576 fiskes i Færøyenes fiskerisone.
  • For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,54. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,26 fiskes i Færøyenes fiskerisone.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng, 980 88 595

Oppdatert: 03.02.2021