Justeringer i kvoter for lukket kystgruppe i fisket etter makrell i 2022

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer for fartøy i lukket kystgruppe med virkning fra og med i dag 23. juni 2022:

  • kvoteenheten for beregning av fartøykvoten økes til 35 tonn.
  • for fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 60 tonn.

Fiskeridirektoratet vil presisere at dette fremdeles er foreløpige kvoter.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 23.06.2022