Justeringer i kvoter for lukket gruppe i fisket etter makrell i 2021

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i dag 13. desember 2021:

  • For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 94,432 tonn.
  • For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde på eller over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget til 20,0 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.

Oppdatert: 13.12.2021