Fritt fiske etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 27.09.21.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225, eller Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 28.09.2021