Fritt fiske etter hyse nord for 62°N for torsketrål, seitrål og konvensjonelle havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy. Dette for å legge til rette for økt utnyttelse av den nasjonale kvoten.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.

Oppdatert: 23.12.2022