Framskyndet oppstart av kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Det vises til høring «Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2021 - spørsmål om endring av oppstartsdato og periodisering» sendt 16.04.2021.

Fiskeridirektøren har besluttet å framskynde oppstart av første periode i kystflåtens direktefiske etter blåkveite til 15. mai.

Maksimalkvotene og periodereguleringene forblir uendret inntil videre.

Se www.fiskeridir.no for mer informasjon.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839

Oppdatert: 26.04.2021