Fastsettelse av kvoteenhet i trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2022

Kvoteenheten i trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er fastsatt til 0,46.

Henvendelser: Inger-Anne Arvesen 46802857

Oppdatert: 21.01.2022