Endringer i kvoter for små ringnotfartøy (SUK) i fisket etter sild i Nordsjøen i 2021

Fiskeridirektøren har besluttet at det gis et maksimalkvotetillegg til små ringnotfartøy (SUK) beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,7 tonn.

Endringen har virkning fra og med i dag 18. november 2021.

Fiske på maksimalkvotetillegget kan stoppes på kort varsel.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 18.11.2021