Endring i ferskfiskordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke tillatt torskefangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 40 % på ukebasis for fartøy i åpen og lukket gruppe.

Vi minner om at fisket innenfor ferskfiskordning kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag mandag 14. november. 

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Kjetil Øvregaard Østebø 900 638 39 / 456 01 167

Oppdatert: 14.11.2022