Endring av grensene for området på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 35,5 minutter. Øst 020 grader 19,5 minutter.
2. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.
3. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 33,0 minutter.
4. Nord 69 grader 35,5 minutter. Øst 020 grader 27,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter 

Fangstjournal

Vurderingsgrunnlag

Situasjonskart

Oversiktskart

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 25.11.2021