Åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde. Endringen i fjordlinjen gjelder bare for fartøy som fisker med nøter som er 75 favner dyp eller mindre.

Fjordlinjen endres fra Kågen til Vorterøya i en rett linje mellom posisjonene:
1. N 70 01,4 Ø 20 43,3
2. N 69 59,5 Ø 20 38,0

Fra Vorterøya til Uløya i en rett linje mellom posisjonene:
1. N 69 56,4 Ø 20 37,8
2. N 69 54,4 Ø 20 34,6

Fra Uløya over Lyngen i en rett linje mellom posisjonene:
1. N 69 50,5 Ø 20 30,8
2. N 69 50,7 Ø 20 21,6

Endringen trer i kraft umiddelbart

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål med videre.

Kart over ny fjordlinje

Henvendelser: Njål Wang Andersen 906 13 895

Oppdatert: 18.11.2020