Åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Reisafjorden

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å endre den midlertidige grensen som åpner for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde. Endringen innebærer at Reisafjorden åpnes for denne fartøygruppen.

Midlertidige fjordlinjer for fisket etter sild går etter dette langs rette linjer mellom følgende posisjoner:

I vest:

1: N 70°05,9´ E 020°55,7´

2: N 69°59,7´ E 021°04,3´

3: N 69°57,6´ E 021°04,1´

I øst:

4: N 70°00,4´ E 021°14,0´

5: N 70°02,5´ E 021°12,0´

6: N 70°09,5´ E 021°22,3´

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Illustrasjon av midlertidige fjordlinjer i ytre Kvænangen og Reisafjorden.

Oppdatert: 04.12.2020