Åpning av området på Eidsfjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reke med trål og stenging av et område ved Kjøtta i Troms og Finnmark

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Eidsfjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reke med trål.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område ved Kjøtta i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område ved Kjøtta i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 68 grader 50.5 minutter. Øst 016 grader 46.5 minutter.

2.  Nord 68 grader 54.3 minutter. Øst 016 grader 44.5 minutter.

3.  Nord 68 grader 54.3 minutter. Øst 016 grader 49.0 minutter.

4.  Nord 68 grader 50.5 minutter. Øst 016 grader 52.0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal-Eidsfjorden

Situasjonskart-Eidsfjorden

Vurderingsgrunnlag-Eidsfjorden

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 11.06.2021