Åpning av område for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde. Det kan ikke benyttes not som er dypere enn 75 favner.

Endret fjordlinje avgrenses  i en rett linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 70°05,9’ E020°55,7’
2. N 69°59,7’ E021°04,3’
3. N 69°57,6’ E021°04,1’
4. N 69°56,0’ E021°11,0’
5. N 69°57,0’ E021°34,0’
6.N 70°00,57’ E021°51,86’

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål med videre.

Kart over midlertidige fjordlinjer.

Henvendelser: Njål Wang Andersen 906 13 895

Oppdatert: 12.11.2021