Du er her:
14.12.2017

Ytterligere åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med fartøy større enn 15 meter innenfor fjordlinjen i Kvænangen

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å åpne et ytterligere område innenfor fjordlinjen i Kvænangen for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Åpningen for fiske avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 70 grader 04,3   minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
2. Nord 70 grader 03,7   minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
3. Nord 70 grader 00,0   minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
4. Nord 69 grader 57,3   minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter. 

Videre  er åpningen avgrenset i øst. Nord av en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 53,5  minutter.  Øst 021 grader 40,3 minutter.
2. Nord 69 grader 55,0  minutter.  Øst 021 grader 52,5 minutter. 

De nye linjene som avgrenser åpningen for fiske er illustrert i vedlagt kart.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål mv. 

Forskrift om endring av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen  trer i kraft straks og lyder som følger

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 70 grader 04,3   minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
2. Nord 70 grader 03,7   minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
3. Nord 70 grader 00,0   minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
4. Nord 69 grader 57,3   minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter. 

videre avgrenset i øst. Nord av en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 53,5   minutter.  Øst 021 grader 40,3 minutter.
2. Nord 69 grader 55,0   minutter.  Øst 021 grader 52,5 minutter.