Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 18. august. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 17. august kl. 23:59

Henvendelser: Synnøve Liabø 46802971

Oppdatert: 14.08.2020