Stopp i hvittingfisket i Nordsjøen

Norges kvote av hvitting i Nordsjøen (ICES statistikkområde 4) er oppfisket. Norske fartøys fiske stoppes dermed med øyeblikkelig virkning.
Norske fartøy kan likevel ha maksimalt 2 % bifangst av hvitting i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Henvendelser: Snorri Palmason 468 04 072

Oppdatert: 17.07.2020