Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 20. april. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 19. april kl. 23:59.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter og ferskfiskordningen.

Oppdatert: 15.04.2020