Stopp i fisket etter torsk i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet stopper fisket etter torsk i Nordsjøen fra og med 16. september 2020.
Fisket kan likevel fortsette innenfor garanterte kvoter og gjeldende bifangstregler.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt, Snorri Pálmason 40070506, 46804072

Oppdatert: 15.09.2020