Stopp i fisket etter sild i Skagerrak for fartøy i ringnotgruppen i 2019

Gruppekvotene i Skagerrak for fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy er beregnet oppfisket. Fisket stoppes fra og med 24. juli 2019.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 23.07.2019