Du er her:
14.12.2017

Stopp i fisket etter sei for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839, Eivind Helland Marienborg 480 90 328