Stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i dag mandag 8. juni 2020 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.

Henvendelser: 980 88 595, Ida K. O. Flaageng.

Oppdatert: 08.06.2020