Stopp i fisket etter leppefisk i 2019 på Sørlandet og Vestlandet

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra og med Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet) stoppes med virkning fra mandag 5. august kl. 20.00. Innen 8. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet) stoppes med virkning fra onsdag 7. august kl. 20.00.  Innen 10. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455

Oppdatert: 02.08.2019