Stopp i fiske etter lange/blålange i Færøyenes fiskerisone i 2019

Kvoten av lange/blålange i Færøyenes fiskerisone i 2019 er beregnet oppfisket og fisket stoppes umiddelbart. Frist for å avslutte pågående fiskeoperasjoner settes til tirsdag 13. august klokken 16.00.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455

Oppdatert: 12.08.2019