Stenging av to områder på Lilliehøøkfjorden og Hornsund, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Lilliehøøkfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Lilliehøøkfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, nord for en linje mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 79 grader 13,00 minutter. Øst 011 grader 49,00 minutter.

2.         Nord 79 grader 12,00 minutter. Øst 011 grader 40,00 minutter.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Hornsund, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hornsund, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, øst for en linje mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 76 grader 56,90 minutter. Øst 015 grader 45,50 minutter.

2.         Nord 76 grader 59,70 minutter. Øst 015 grader 33,00 minutter

Bakgrunnen for stengingen

In English:

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Lilliehøøkfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Lilliehøøkfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited north of a line between the following positions:

  1. N 79° 13,00’      E 011° 49,00’
  2. N 79° 12,00’      E 011° 40,00’ 

The Directorate of Fisheries has also decided to close an area at Hornsund, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Hornsund, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited east of a line between the following positions:

  1. N 76° 56,90’      E 015° 45,50’
  2. N 76° 59,70’      E 015° 33,00’

The decision is given force as of 17 June 2019.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 17.06.2019