Stenging av to områder på Elsfjorden og Nord-Rana i Nordland for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Elsfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Elsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 66 grader 09,5 minutter. Øst 013 grader 34,5 minutter.

2.         Nord 66 grader 10,6 minutter. Øst 013 grader 36,0 minutter.

3.         Nord 66 grader 11,0 minutter. Øst 013 grader 40,2 minutter.

4.         Nord 66 grader 09,7 minutter. Øst 013 grader 41,7 minutter.

5.         Nord 66 grader 09,3 minutter. Øst 013 grader 36,8 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Nord-Rana i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Nord-Rana i Nordland øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 66 grader 13,7 minutter. Øst 013 grader 51,4 minutter.

2.         Nord 66 grader 16,2 minutter. Øst 013 grader 53,8 minutter.

Bakgrunnsdokument - Elsfjorden

Bakgrunnsdokument - Nord-Rana

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 05.06.2020