Stenging av et område på ytre Vefsnfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på ytre Vefsnfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 37,0 minutter.

2. Nord 65 grader 56,5 minutter. Øst 012 grader 40,1 minutter.

3. Nord 65 grader 58,6 minutter. Øst 012 grader 47,7 minutter.

4. Nord 65 grader 58,1 minutter. Øst 012 grader 48,5 minutter.

5. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 38,9 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunndokumenter 

Henvendelser: 90812044, Hilde M. Jensen

Oppdatert: 09.06.2020