Stenging av et område på ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 020 grader 58,0 minutter.

2.         Nord 70 grader 12,0 minutter. Øst 020 grader 53,0 minutter.

3.         Nord 70 grader 13,0 minutter. Øst 021 grader 02,0 minutter.

4.         Nord 70 grader 07,0 minutter. Øst 021 grader 07,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 07.11.2019