Stenging av et område på indre Lyngen i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på indre Lyngen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på indre Lyngen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 16,0 minutter.

2.         Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 24,0 minutter.

3.         Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 31,5 minutter.

4.         Nord 69 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 29,0 minutter.

5.         Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 04.11.2019