Stenging av et område på indre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på indre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på indre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 52,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
2. Nord 69 grader 55,5 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
3. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
4. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.
5. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Som en følge av at området på indre Kvænangen stenges, oppheves samtidig de stengte områdene benevnt «Kvænangen» og «indre Reisa (Holman)». Disse to områdene omfattes nå av det nye stengte området på indre Kvænangen.

Bakgrunnen for stenging

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 12.11.2019