Du er her:
13.11.2017

Stenging av et område på Varanger i Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Varanger i Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
2.         Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
3.         Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
4.         Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
5.         Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 40,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen