Stenging av et område på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordrenna, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.      Nord 75 grader 50,3 minutter. Øst 020 grader 01,8 minutter.

2.      Nord 76 grader 00,5 minutter. Øst 019 grader 54,4 minutter.

3.      Nord 76 grader 12,0 minutter. Øst 021 grader 58,0 minutter.

4.      Nord 76 grader 04,6 minutter. Øst 022 grader 12,2 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Bakgrunn for stenging

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 28.07.2020