Stenging av et område på Sleppen i Troms og Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Sleppen i Troms og Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Sleppen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 71 grader 09,5 minutter. Øst 026 grader 43,5 minutter.

2.         Nord 71 grader 11,0 minutter. Øst 026 grader 41,6 minutter.

3.         Nord 71 grader 12,4 minutter. Øst 026 grader 50,7 minutter.

4.         Nord 71 grader 10,2 minutter. Øst 026 grader 48,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunn for stenging

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 30.07.2020