Stenging av et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 16,0 minutter.
2. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 13,5 minutter
3. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 17,5 minutter.
Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 08.09.2020