Du er her:
21.11.2017

Stenging av et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, for fiske med torsketrål og snurrevad.  

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 68 grader 16,0 minutter. Øst 010 grader 52,0 minutter.
2. Nord 68 grader 29,0 minutter. Øst 011 grader 37,0 minutter.
3. Nord 68 grader 25,0 minutter. Øst 011 grader 46,0 minutter.
4. Nord 68 grader 13,0 minutter. Øst 011 grader 13,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for endringen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044